Czy zabraknie pieniędzy na dopłaty w ramach MdM ?

 

Osoby, które chcą skorzystać z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych powinny jak najszybciej podjąć decyzję o zakupie nieruchomości. Rozszerzenie kryteriów programu we wrześniu zeszłego roku tj. otwarcie MdM na rynek wtórny, zniesienie limitów dla osób z co najmniej trojgiem dzieci czy powiększenie dofinansowania w zależności od liczby dzieci to zmiany, które znacznie zwiększyły zainteresowanie kredytobiorców. W rezultacie w 2014 roku wykorzystano 35% środków przeznaczonych na program, natomiast w 2015 roku wykorzystane zostało z puli dopłat aż 85%!  Wnioski o wypłatę dofinansowania w tym roku zablokowały już 370 z puli 730 mln zł zaplanowanej na cały 2016 rok. Może się więc okazać, że w 2016 roku zabraknie środków na program, a Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie miał możliwości ich zwiększenia. Jeżeli utrzyma się obecne tempo programu istnieje ryzyko, że pieniędzy na dopłaty może zabraknąć już w II kwartale 2016 roku.Dla przypomnienia ogólne warunki programu.

 

 Kto może skorzystać z programu MdM?

 

Program Mieszkanie dla Młodych wspiera głównie osoby młode, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Zgodnie z ustawą, złożenie wniosku o udzielenie kredytu musi nastąpić najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w kórym wnioskodawca kończy 35 lat. Jeśli jest więcej wnioskodawców warunek wiekowy musi być spełniony przez przynajmniej jedną osobę. Program dostępny jest zarówno dla osób samotnych, par jak i małżeństw. W przypadku rodzin z dziećmi liczba dzieci ma pozytywny wpływ na wielkość dopłaty. Rodzina posiadająca co najmniej troje dzieci nie musi spełniać kryterium wieku kredytobiorców, ponadto może kupić drugie mieszkanie na tzw. wymianę – zmienić mniejsze mieszkanie na większe, korzystając z pomocy programu.

Osoby, które chcą skorzystać z rządowej dopłaty nie mogą być właścicielami nieruchomości. Program wyklucza także osoby, które były właścicielami w przeszłości. Zastrzeżenie to dotyczy także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Drobny wyjątek dotyczy osób, które są lub były współwłaścicielami budynku – są one wyłączone z MdM, jeżeli przy zniesieniu współwłasności ich udział obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Program dedykowany jest dla osób, które zakup nieruchomości finansują kredytem bankowym, przeznaczonym wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego bądź wkład budowlany (dla SM). Kredyt może być udzielony wyłącznie w PLN i musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego. Minimalny okres kredytowania wynosi co najmniej 15 lat a kredytobiorcą jest nabywca nieruchomości. Od dnia 01.09.2015 roku do kredytu mogą przystąpić osoby niespokrewnione z kredytobiorcą dla uzyskania zdolności kredytowej

 

Warunki dotyczące nieruchomości

 

Nieruchomość stanowić może dom lub mieszkanie, pochodzące zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Nabycie nieruchomości może pochodzić z dowolnego źródła – nawet z licytacji komorniczej, o ile tylko zakup zostanie sfinansowany kredytem. Ograniczenie stanowi metraż nieruchomości: w przypadku mieszkań na dopłatę można liczyć przy powierzchni poniżej 75 m2, a przy domach limit ten wzrasta do 100 m2. Dla rodziny z co najmniej trójką dzieci limit powierzchni mieszkania wynosi 85 m2, a w przypadku domów 110 m2.

Kolejne ograniczenia dotyczą ceny nabywanej nieruchomości. Istotnym i najważniejszym elementem jest tu wyliczany przez GUS, a ogłaszany przez wojewodów tzw. “średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych”. Jest on wyliczany oddzielnie dla każdego miasta wojewódzkiego, gmin z nim sąsiadującymi oraz pozostałych.

 

Aktualne limity na I kwartał 2016 roku województwa opolskiego przedstawiają się następująco:

Lokalizacja

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej podstawa służąca do określenia dofinansowania wkładu własnego obowiązująca
w I kwartale 2016 r.

Maksymalna cena 1m² powierzchni użytkowej dla r. pierwotnego – iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia oraz współczynnika 1,1 obowiązująca w I kwartale 2016 r.Maksymalna cena 1m² powierzchni użytkowej dla r. wtórnego -iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia oraz współczynnika 0,9 obowiązująca w I kwartale 2016r.
Opole

 3 848,50

 4 233,35

 3 463,65

gminy sąsiadujące z Opolem:

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa

 

 

 

 

 

 3 656,00

 

 

 

 

 

 4 021,60

 

 

 

 

 

3 290,40 

województwo Opolskie
(z pominięciem w/w)

 

 3 463,50

 

3 809,85 

 

 3 117,15

Źródło : bgk.pl

 

Wysokość dopłaty

 

Kwota dopłaty stanowi iloczyn niżej wymienionych trzech składników – są to:
– średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla danego miasta czy gminy – wskaźniki ustalane są na każdy kwartał danego roku,
- metraż mieszkania – dopłata liczona jest do powierzchni 50 m2. W przypadku rodzin z co najmniej trojgiem dzieci limit jest wyższy i wynosi 65 m2.,
- mnożnik procentowy – wynosi on od 10 do 30%, w zależności od liczby wychowywanych dzieci:
1)   osoby samotne i małżeństwa bez dzieci – 10 %
2)   osoby i małżeństwa wychowujące jedno dziecko – 15 %
3)   osoby i małżeństwa wychowujące dwoje dzieci – 20 %
4)   osoby i małżeństwa wychowujące troje dzieci lub więcej – 30 %

 

Ograniczenia

 

Otrzymanie dopłaty z programu MDM wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przez kolejne 5 lat po zakupie nie wolno ani sprzedać, ani wynająć kupionego mieszkania pod groźbą konieczności zwrotu dopłaty. W tym okresie nie można także przekształcić mieszkania w lokal użytkowy ani kupić innego mieszkania. Zwrot części dopłaty będzie konieczny także, jeżeli spłacimy przed czasem (w ciągu 5 lat od zakupu) znaczną część zaciągniętego kredytu.

Kurcząca się pula dopłat z pewnością powinna zdopingować osoby, który będą chciały skorzystać z dofinansowania w bieżącym roku. Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu MdM powinny jak najszybciej rozejrzeć się za wymarzonym lokalem i zmobilizować się do kontaktu z ekspertem kredytowym.

 

 

NAPISZ DO NAS

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń

Temat *
Imię *
Nr telefonu*
E-mail *

Wysyłając formularz akceptuję
regulamin strony
Oprocentowanie depozytów
rynku międzybankowego
Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-03-20
WIBID 3M 1,52+0,00%
WIBOR 3M 1,72+0,00%
WIBOR 1M 1,64+0,00%
EURIBOR 3M -0,31+0,00%
EURIBOR 1M -0,37+0,00%
Wspierane przez Money.pl
SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH
Kredyt - Kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu.

LTV - Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie, im niższe LTV tym niższe oprocentowanie.

WIBOR - WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate) Średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

słownik czytaj więcej
JP Finance na Facebooku