Leasing i faktoring dla firm

Leasing

Leasing to rodzaj finansowania pojazdów, maszyn i urządzeń skierowany do firm. Istnieja dwie możliwości leasingu:

- leasing operacyjny,  w którym Leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a raty leasingowe ponoszone przez  Leasingobiorcę stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.

- leasing finansowy, w którym Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie część odsetkowa raty.

Cechy leasingu:

 • okres leasingu do 72 miesięcy,
 • dostępne waluty PLN, EUR,
 • opłata wstępna: od 0%
 • raty równe, malejące, sezonowe,
 • możliwość szybszej amortyzacji podatkowej inwestycji,
 • minimum formalności
 • szybki proces decyzyjny

Faktoring

Faktoring to sposób zapewnienia przedsiębiorstwu dodatkowych obrotowych środków pieniężnych.  

W szczególności przeznaczony jest dla firm, które oferują swoim Klientom tzw. Kredyt kupiecki (oferują długie terminy płatności). Pozytywnym efektem korzystania z faktoringu jest uwolnienie kapitału z faktur przed terminem ich wymagalności. Daje to możliwość skrócenia przepływu gotówki dzięki czemu przedsiębiorstwo uzyskuje większa płynnością finansową. Środki uzyskiwane z zaliczkowania przedstawianych faktur mogą być wykorzystywane we wcześniejszym spłacaniu własnych zobowiązań  przedsiębiorstwa lub w celu uzyskania większych rabatów u swoich dostawców.

Cechy faktoringu:

 • okres faktoringu do 60 miesięcy,
 • finansowanie faktur do 100% ich wartości,
 • finansowanie faktur/wierzytelności w ramach umowy do 365 dni.
 • pozwala wydłużyć terminy płatności od odbiorców,
 • zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców.
 • administrowanie, monitorowanie oraz dochodzenie przeterminowanych Wierzytelności,
 • przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy.
NAPISZ DO NAS

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń

Temat *
Imię *
Nr telefonu*
E-mail *

Wysyłając formularz akceptuję
regulamin strony
Oprocentowanie depozytów
rynku międzybankowego
Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-04-18
WIBID 3M 1,52+0,00%
WIBOR 3M 1,72+0,00%
WIBOR 1M 1,64+0,00%
EURIBOR 3M -0,32+0,00%
EURIBOR 1M -0,37+0,27%
Wspierane przez Money.pl
SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH
Kredyt - Kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu.

LTV - Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie, im niższe LTV tym niższe oprocentowanie.

WIBOR - WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate) Średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

słownik czytaj więcej
JP Finance na Facebooku