Regulamin korzystania z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.jpfinance.pl

 

1. Administratorami danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym są dwa podmioty prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze:

1) JP FINANCE Anna Jankowska

2) JP FINANCE Sylwia Pawluk

2. Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.jpfinance.pl jest dobrowolne.

3. Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.jpfinance.pl (dalej zwany zamiennie Użytkownikiem lub Korzystającym) może podawać tylko swoje i wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych innych osób wymaga zgody osoby uprawnionej, za co Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.jpfinance.pl bierze odpowiedzialność prawną.

4. Korzystający przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że posługiwanie się cudzymi danymi bez zgody osoby uprawnionej może skutkować odpowiedzialnością prawną w zakresie prawa cywilnego lub prawa karnego.

5. Skorzystanie z formularza kontaktowego przez Korzystającego stanowi zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym przez JP FINANCE Anna Jankowska oraz JP FINANCE Sylwia Pawluk w celu umożliwienia kontaktu z Korzystającym.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorom danych osobowych drogą elektroniczną na adres: kontakt@jpfinance.pl.

7. JP FINANCE Anna Jankowska oraz JP FINANCE Sylwia Pawluk informują i zastrzegają, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. JP FINANCE Anna Jankowska oraz JP FINANCE Sylwia Pawluk oświadczają, że nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Ryzyko użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi tylko i wyłącznie jego Użytkownik. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

8. Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego www.jpfinance.pl są zastrzeżone.

9. JP FINANCE Anna Jankowska oraz JP FINANCE Sylwia Pawluk zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet. W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

JP FINANCE

 

NAPISZ DO NAS

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń

Temat *
Imię *
Nr telefonu*
E-mail *

Wysyłając formularz akceptuję
regulamin strony
Oprocentowanie depozytów
rynku międzybankowego
Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-03-20
WIBID 3M 1,52+0,00%
WIBOR 3M 1,72+0,00%
WIBOR 1M 1,64+0,00%
EURIBOR 3M -0,31+0,00%
EURIBOR 1M -0,37+0,00%
Wspierane przez Money.pl
SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH
Kredyt - Kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu.

LTV - Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie, im niższe LTV tym niższe oprocentowanie.

WIBOR - WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate) Średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

słownik czytaj więcej
JP Finance na Facebooku